Restaurace
Tel.: +420 585 002 665
E-mail: snaselrobert@seznam.cz
Ubytování
Tel.: +420 585 002 6655
E-mail: uzlatehomuflona@seznam.cz
Penzion U Zlatého Muflona
Dolní Žleb 941/35
Šternberk 785 01

Storno poplatky

1. V případě, že klient telefonicky, písemně a to i formou e-mailové zprávy, zruší svou závazně potvrzenou rezervaci: a/ 14 - 7 dnů před datem nástupu na ubytování, je ubytovatel oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 40% z ceny ubytování a služeb

b/ 6 - 3 dny před datem nástupu na ubytování, je ubytovatel oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 60% z ceny ubytování a služeb

c/ 2 - 1 den před nástupem na ubytování, je ubytovatel oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 80% z ceny ubytování a služeb

d/ v den nástupu na ubytování, je ubytovatel oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 100% z ceny ubytování a služeb

2. V případě, že byla klientem před nástupem na ubytování uhrazena ubytovateli záloha, je ubytovatel oprávněn si zúčtovat stornopoplatek oproti již složené záloze na ubytování. Pokud stornopoplatek převyšuje již uhrazenou zálohu na ubytování, je ubytovatel oprávněn požadovat po klientovi uhrazení nedoplatku na stornopoplatku v přiměřené době. 3. Splatnost stornopoplatků je 14 dnů ode dne jejich vyúčtování klientovi.

3. V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace hosta, nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se účtuje pouze manipulační poplatek 100,-Kč/os. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem recepci hotelu, nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Zpět na Ubytování Šternberk

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů